Yangınların zararlı etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik, can ve mal güvenliğini sağlayıcı yapısal önlemlere “yangın yalıtımı” denir. Aktif koruma sistemleri yangın güvenliğinde önemli bir rol oynamasına karşın, yangının başlamasından sonra devreye girmesi ve mekanik arıza gibi çeşitli nedenlerle işlevlerini tam olarak yerine getirememesi riskini taşımaktadır.

Bu nedenle; aktif önlemlerin dışında yangının ve zararlı etkilerinin, bina içinde ve komşu binalara yayılmasını yavaşlatacak, kişilerin yangın mahallinden güvenli bir şekilde tahliye edilmesine olanak sağlayacak yapısal önlemler alınmalıdır. Yangın yalıtım malzemeleri ile oluşturulan yangın dayanımlı bölümler ile belirli sürelerde yangınınyayılımı sınırlandırılabilir.

Böylelikle, yangın büyümeden itfaiyecilere müdahale etme imkanı tanınır, hayati ve maddi kayıplar engellenebilir ve azaltılabilir.