Sıva işlemi yapının doğal koşullara karşı dayanıklılığını sağlayan ve olumsuz şartlara karşı koruyuculuğunu arttırmak adına yapılan bir uygulamadır. Sıva uygulaması genel olarak iki aşamaya ayrılmaktadır. Kaba sıva ve ince sıva olarak gruplandırılan sıva işlemlerinin nasıl uygulanması gerektiği konusunda bazı bilgiler verilecektir.

Sıva kaba ve ince olarak adlandırılan iki tabaka şeklinde uygulanır. Kaba sıva aşamasında yüzey düzgün hale getirilir sonra ince sıva tabakası uygulanır.

Sıva yapılacak olan yüzeyin kurutulması şartı mutlaka yerine getirilmelidir. Varsa sıvanacak olan yüzeydeki girinti, çıkıntı ve atık kısımlar temizlenmelidir.

Sıvanacak olan yüzeye sıva harcı demir mala yardımıyla sertçe uygulanır. Harcın uygulanmasından sonra kurumadan mastar yardımıyla tüm yüzeyin aynı seviyeye gelmesi için düzeltme işlemi yapılır.

Köşe kısımlarının sıvanması için planya denilen makine ile düzeltilmiş mastarlar kullanılır.

İnce sıvanın uygulanabilmesi için uygulanan kaba sıva tabakasının iyice kurumuş olması gerekir. İnce sıva uygulanacak olan yüzey iyice ıslatıldıktan sonra uygulama yapılır.

Uzun mastarlar kullanılarak tavana ince sıva uygulanır.

Sıvanın uygulanacağı yerlerdeki hava şartlarının etkileri büyüktür bu nedenle doğal şartlara dikkat etmelidir. Örneğin don olayı gerçekleşen havalarda, rüzgarlı havalarda yada direkt olarak çok fazla güneş ışığı olan havalarda sıva uygulanması doğru olmaz.

Sıva uygulamasının temel amacı yapıyı korumak olduğuna göre uygulamasının yapılma aşamaları dikkatle uygulanmalıdır.